Szakterületek

I. Családjog

» Válás közös megegyezéssel «
» Válás megegyezés nélkül «
» Gyermekelhelyezés «
» Szülői felügyelet (szülői jogok) «
» Gyermektartásdíj «
» Házastársi tartás «
» Lakáshasználat «
» Kapcsolattartás (láthatás) «
» Házassági vagyonjogi szerződés (vagyonmegosztás) «
» Élettársi vagyonjogi szerződés «
» Külföldre költözés a gyermekkel «
» Apaság megállapítása «
» Apaság vélelmének megdöntése «
» Anyaság megállapítása «

II. Gyámhatósági ügyek

» Képviselet gyámhatóság előtt «
» Védelembe vétel «
» Kapcsolattartási ügyek «
» Vitás szülői felügyeleti kérdések «
» Iskolakijelölés «

III. Büntető ügyek

» Sértetti képviselet «
» Védelem rendőrség, adóhatóság, bíróság előtt «

IV. Ingatlanügyek

» Adásvételek «
» Ajándékozás «
» Társasházi jog «
» Külföldiek tulajdonszerzése «
» Rendezetlen jogállású ingatlanok «

V. Öröklés, hagyaték

» Öröklési szerződések «
» Végrendelet «
» Hagyatéki eljárásban  képviselet «

VI. Üzleti titok, titoksértés miatti eljárások, szellemi tulajdon

» Cégek képviselete «
» Titoktartási nyilatkozatok, szerződések «
» Eljárás üzleti titoksértés miatt «